Investičná akcia CSS AMETYST

DSC_29250

V jeseni 2017, v predvečer pripomenutia si 55. výročia vzniku zariadenia, začalo CSS AMETYST realizovať jednu z najväčších investičných akcií za posledných 20 rokov – rekonštrukciu obvodového a strešného plášťa hlavnej budovy pod názvom „Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch“. Rekonštrukcia prebiehala v dvoch etapách.

Prvá začala v roku 2017 a zahŕňala vypracovanie projektovej dokumentácie (12 990,00 €), rekonštrukciu striech a strešného plášťa hlavnej budovy, kuchyne a jedálne a odstránenie nedostatočnej tepelnej izolácie budovy kuchyne. Predstavovala len jednotlivé čiastkové riešenia, ktoré neriešili komplexný problém energetického hospodárenia hlavnej budovy CSS AMETYST. Náklady na realizáciu prác 1.etapy predstavovali 266 382,84 € a boli financované zo zdrojov v rámci iniciatívy ELENA / EIB.

V druhej etape, ktorá sa začala realizovať v apríli 2018 a ktorej náklady sa vyšplhali na 432 541,56 €, boli uskutočnené rekonštrukcie obvodového plášťa hlavnej budovy, kuchyne a jedálne, balkónov, lodžií, vstupov a schodísk do hlavnej budovy. Zahŕňala aj tepelnú izoláciu suterénu hlavnej budovy a neodmysliteľné terénne úpravy okolo celej hlavnej budovy po uskutočnených zatepľovacích prácach.

Celková rekonštrukcia hlavnej budovy CSS AMETYST si vyžiadala investíciu vo výške 711 914,40 €.

Touto cestou ďakujeme nášmu zriaďovateľovi PSK a jeho vedeniu za ústretovosť a finančnú podporu, bez ktorej by sme akciu nemohli zrealizovať.

administrator | 22. 6. 2018 Pi 08.19 | Administrátor | 0 komentárov | 1x

Krídla túžby 2018 - regionálne kolo vo Vyšnom Kazimíri

Dňa 13. 06. 2018 sa konalo vo Vyšnom Kazimíri v areáli Lysá Hora regionálne kolo Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb PSK – Krídla túžby 2018. Garantom tohto podujatia bol tento rok DSS vo Vranove nad Topľou.

Toto krásne podujatie je prehliadkou tvorivosti, nadania a schopností prijímateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji s cieľom aktivizovať ich, napomáhať ich integrácii, ako aj podporiť tradíciu stretávania sa a prezentácie ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a poskytovateľov sociálnych služieb medzi verejnosťou.

Spolu s účinkujúcimi zo 17 zariadení z okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou sa aktívne zúčastnili programu aj naši prijímatelia sociálnych služieb, kde pod vedením skúsených egroterapeutiek predviedli pásmo ľudových piesní, ktoré všetkých chytili za srdce.

DSCF3887

Odborná porota zložená zo zástupcov Úradu PSK určila troch interprétov najzaujímavejších vystúpení, ktorí vystúpia v rámci programu na slávnostnom odovzdávaní ocenení Krídla túžby v DJZ v Prešove. Naši prijímatelia sociálnych služieb síce „nezvíťazili“ a nepredvedú svoje umenie na krajskom kole v Prešove, ale zúčastnili sa, a to je dôležité.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie takéto podujatie.

administrator | 20. 6. 2018 St 14.46 | Administrátor | 0 komentárov | 4x

Výmenný pobyt spriatelených zariadení CSS AMETYST a DUF Přelouč

V dňoch 28.5. – 1.6.2018 sa konal ďalší výmenný pobyt prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov CSS AMETYST a Domova u fontány, Přelouč. Pobyt bol zameraný na výmenu informácií a praktických skúseností pri poskytovaní sociálnych služieb.

Pobytu sa zúčastnili štyria prijímatelia a traja zamestnanci priamej práce s prijímateľmi sociálnych služieb CSS AMETYST a štyria prijímatelia a traja zamestnanci Domova u fontány Přelouč. IMG_20180528_121806

V rámci výmenného pobytu sa zamestnanci i prijímatelia navzájom zapojili do bežného života a pracovného procesu partnerského zariadenia. Naši účastníci mali vo voľnom čase zabezpečenú prehliadku mesta a okolia Přelouče a prehliadku žrebčinca v Kladruboch.

IMG_20180530_144200

My sme pre českých priateľov pripravili prehliadku mesta Humenné, výlet na hrad Čičva i spoločnú grilovačku, spojenú so spevom, rozhovormi a spomienkami.

IMG_7938

V čase konania výmenného pobytu sa v Prahe, v Centre paliativní péče, z.ú. konalo III. odborné sympózium paliatívnej starostlivosti v domovoch pre seniorov, ktorého sme sa spolu s vedením DUF Přelouč zúčastnili a získali neoceniteľné poznatky, ktoré budú veľmi užitočné v našej práci.

DUF Přelouč ďakujeme za príjemne prežité chvíle, nové zážitky, krásne spomienky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

administrator | 20. 6. 2018 St 14.29 | Administrátor | 0 komentárov | 4x