Ocenenie Najlepší poskytovateľ sociálnej služby v PSK

Každý rok Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu MUDr. Petra Chudíka vyhlasuje regionálnu súťaž v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY o najlepšieho prijímateľa sociálnej služby, poskytovateľa sociálnej služby a najlepšieho zamestnanca.

Tento rok bolo ako Najlepší poskytovateľ sociálnej služby ocenené naše zariadenie.

Bolo pre nás veľkou cťou dňa 02.10.2017 v divadle Jonáša Záborského v Prešove prevziať toto ocenenie z rúk pána predsedu MUDr. P. Chudíka.

kridla.jpg

CSS AMETYST pod vedením p. riaditeľa PhDr. Jozefa Sabola sa snaží prijímateľom vytvoriť také prostredie, v ktorom by mali pocit domova a poskytnúť im služby na najvyššej možnej úrovni. V tomto duchu chceme v našej práci pokračovať aj naďalej. Našim cieľom je všetky poskytované služby neustále zlepšovať, aby každý prijímateľ naozaj vnímal zariadenie ako svoj domov a zamestnancov ako svoju rodinu.

Zamestnanci CSS AMETYST

administrator | 12. 10. 2017 Št 07.45 | Administrátor | 0 komentárov | 8x

Grant Nadácie EPH „...vytiahnime prijímateľov z postele“

Sme centrum sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby 180 prijímateľom, z ktorých je približne 40 úplne imobilných. V snahe umožniť ležiacim prijímateľom, u ktorých je bežný invalidný vozík nedostatočný, aktívnu účasť na poskytovaných terapiách (snoezellen, muzikoterapia, biblioterapia, grafomotorika, sociálna komunikácia, precvičovanie jemnej motoriky, reminiscenčná terapia, tréning pamäte, zmyslová stimulácia …), vykonávaných mimo ubytovacích priestorov, t.j. nie na izbách, sme sa zapojili do grantového projektu Nadácie EPH.

Náš projekt s názvom „ … vytiahnime prijímateľov z postele“ bol úspešný.

Získali sme grant vo výške 4 500,– € na nákup 5 transportných a relaxačných polohovateľných kresiel.

Našim cieľom bolo zabezpečiť aktivizáciu imobilných prijímateľov, ich kontakt s inými prijímateľmi, integráciu do komunity, odbúranie sociálnej izolácie a zapojenie sa do aktívneho života prijímateľov v našom zariadení. Tento cieľ bol úspešne splnený. Používanie polohovateľných kresiel umožňuje ergoterapeutom a sociálnym pracovníkom zapájať do skupinových aktivít v spoločných priestoroch oveľa viac prijímateľov, ktorí boli doteraz o tieto činnosti ukrátení.

eph.jpg

administrator | 12. 10. 2017 Št 07.38 | Administrátor | 0 komentárov | 3x

Športová olympiáda prijímateľov PSK

…“nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“…

Dňa 28.08.2017 sa naši prijímatelia zúčastnili športovej olympiády, ktorú organizoval Prešovský samosprávny kraj v areáli Bowlingu pri trati v Prešove.

Prijímatelia mali možnosť súťažiť v rôznych disciplínach, ako slalom na vozíkoch, hod na plechovky, hod na panáka, hod šípkami na terč, skoky vo vreci, beh na 20 m, malý futbal, preťahovanie lanom.

Naše zariadenie reprezentovali prijímatelia sociálnych služieb p. Emil Sagan, p. Jaroslav Pavelka, p. Peter Černo, p. Ľubomír Matoňák a p. Štefan Matta.

Boli sme úspešní v 2 disciplínach. V preťahovaní lanom sme získali II. miesto a v hode šípkami na terč III. miesto.

olympiada.jpg

Víťazom gratulujme a všetkým prajeme veselého športového ducha.

administrator | 8. 9. 2017 Pi 10.19 | Administrátor | 0 komentárov | 16x