Kontakty a informácie

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Nadriadený orgán:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Adresa zariadenia:

Centrum sociálnych služieb AMETYST

Tovarné 117

094 01 Tovarné

IČO: 00696374

DIČ: 2020635485

Riaditeľ Centra sociálnych služieb AMETYST:

PhDr. Jozef Sabol

e-mail: riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

tel.: 057/44 95 225

mobil: 0917 744 296

ostatné kontakty:

garant sociálnej práce

e-mail: sekretariat@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

mobil: 0911 694 117

referát sociálnej práce (ubytovanie, platby …)

e-mail: hubcejovacssametyst@gmail.com

mobil: 0911 694 116

garant zdravotnej starostlivosti

e-mail: andreavargova.cssametyst@gmail.com

tel: 057/44 95 238

ambulancia

tel: 057/44 95 238

mobil: 0911 694 119

ekonomika a vnútorná prevádzka

e-mail: ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

tel: 057/44 95 234

mobil: 0911 694 120

mobil: 0917 411 473

stravovacia prevádzka

e-mail: stravovaciaprevadzkacssametyst@gmail.com

tel: 057/44 95 234

Napísal default, tlač, prečítané 29529x