VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Centrum sociálnych služieb AMETYST

Tovarné 117

094 01 Tovarné

IČO: 00696374

DIČ: 2020635485

Tel: +4210574495234 alebo 0574885791

e-mail: ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

Internetová adresa : www.cssametyst.eu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Verejné obstarávanie vykonávané v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Rok 2022

AKTUÁLNE

Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST Tovarné

Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu

NEAKTUÁLNE

Montované sklady na odpad

Rok 2021

Rôzne potraviny

Potraviny – Mäsové výrobky

Potraviny – Mäso

Potraviny – Ovocie a zelenina

Potraviny – Mlieko, mliečne výrobky a vajíčka

  • Výzva – Mlieko, mliečne výrobky a vajíčka („stiahnuť PDF)“:
  • Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – Chlieb a pečivo

Pracie prostriedky

Čistiace prostriedky

Spotrebný tovar

Kancelárske potreby a tonery

Nákup plynového varného kotla

Mrazené a chladené potraviny

Stavebný dozor na inv.akciu Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST

Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST

Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST

Rok 2020

Rôzne potraviny


Potraviny – Ovocie a zelenina


Potraviny – Mäsové výrobky


Potraviny – Mäso


Potraviny – Chlieb a pečivo


Mrazené a chladené potraviny


Potraviny – Mlieko, mliečne výrobky a vajíčka


Búracie práce, búranie hospodárskej budovy


Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ


Pracovné odevy


Pracovná obuv


Čistiace prostriedky


Pracie prostriedky


Rukavice


Spotrebný materiál


Rekonštrukcia fasády a interiérov ZPB

V prípade záujmu o obhliadku volať PhDr. Jozef Sabol, riaditeľ CSS AMETYST, tel.: 0905347754, Ing. Danka Fuňová, tel.: 0911694120

Výkaz výmer + projekty + stavebné povolenie dodáme záujemcom na CD


Rok 2019


Rôzne potraviny


Potraviny – ovocie a zelenina


Potraviny – mäsové výrobky


Potraviny – mäso


Potraviny – mlieko, mliečne výrobky a vajíčka


Mrazené a chladené potraviny


Potraviny – Chlieb a pečivo


Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ – prízmie CSS AMETYST


Nákup konvektomatu


Rok 2018

Potraviny – Mäso a mäsové výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rôzne potravinárske výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – mlieko a mliečne výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Mrazené a chladené potraviny

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – chlieb a pečivo

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Oprava kúpeľne a priľahlých priestorov – DSS prízemie

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rekonštrukcia kúpeľne a priľahlých priestorov – prízemie CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Ovocie a zelenina

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rok 2017

Kancelárske potreby a tonery

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rôzne potravinárske výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Mrazené a chladené potraviny

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – mäso a mäsové výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – mlieko a mliečne výrobky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – chlieb a pečivo

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Spotrebný materiál rôznych druhov

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Čistiace prostriedky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Oprava chodby – prízemie a vestibul CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Výmena výťahu a jeho strojového vybavenia a oprava poškodených častí výťahovej šachty

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Výmena okien a dverí vybraných objektov CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Potraviny – ovocie a zelenina

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch“

Informácia o zadávaní zákazky" (stiahnuť PDF)

Rekonštrukcia umývacieho priestoru kuchyne vrátane strojového a technického vybavenia

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Spotrebný materiál rôznych druhov pre potreby bežnej prevádzky CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Čistiace prostriedky

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Oprava kúpeľne a priľahlých priestorov – I. poschodie hl. budovy CSS AMETYST

Informácia o zadávaní zákazky (stiahnuť PDF)

Rok 2016

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Pracie prostriedky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Pracovné odevy a obuv (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Oprava chodby DSS -II. poschodie (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – rôzne potravinárske výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mrazené výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mäsové výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mäso (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – vajcia (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – ryby a majonézové šaláty (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – mlieko a mliečne výrobky (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Potraviny – chlieb a pečivo (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Oprava 20 izieb na I. poschodí hlavnej budovy CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Vytváranie bezbariérového prostredia – spoločenská miestnosť CSS AMETYST (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky

Rekonštrukcia práčovne a výmena strojového vybavenia práčovne (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava chodby DSS – II. poschodie(stiahnuť PDF)

Rok 2015

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava toaliet DSS – II. poschodie(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Čistiace a dezinfekčné prostriedky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Spracované potravinové výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Čerstvé vajíčka(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Ryby a majonézové šaláty(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Rôzne potravinárske výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Spracované potravinové výrobky- polotovary(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mrazená zelenina(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mlieko a mliečne výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mäsové výrobky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Mäso(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Výrobky špeciálnej výživy(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIE- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Všeobecné informácie k obstarávaniam(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Vytváranie bezbariérového prostredia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Terapeutická miestnosť- výroba a montáž nábytku(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Stavebný dozor k predmetu zákazky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava 5 izieb ŠZ pre prijímateľov v CSS AMETYST(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Decentralizácia vykurovania areálu(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava WC- DSS-1.poschodie v zariadení(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Oprava 7 izieb pre prijímateľov soc. služieb(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Dodávka rôzneho druhu potravín pre rok 2015(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Dodávka rôzneho druhu potravín pre rok 2015(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Potraviny(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

Zhotovenie nábytku do izieb pre príjmateľov (stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA- O zadávaní zákazky, ktorá nesplňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo výššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

INFORMÁCIA-O zadávaní zákazky, ktorá nesplňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo výššia než 1000,. €

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


DODÁVKA PLYNU-Informácia o vysledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)

9 – miestné motorové vozidlo Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v zmysle § 44 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


DODÁVKA PLYNU-Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


9 – miestné motorové vozidlo – Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF)


PLYN-Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

INFORMÁCIA(stiahnuť PDF) 

  • Štvrťročné súhrnné správy

Súhrnné správy sú zverejňované v profile VO : https://www.uvo.gov.sk/…/detail/1691?…

|--------------------------------
| Obdobie|Počet|Celková hodnota s DPH|
|--------------------------------
| 01.01.2018 – 31.03.2018 |0| 0,00 EUR|Správa o zákazkách z EKS
| 01.01.2018 – 31.03.2018 |0| 0,00 EUR|
| 01.10.2017 – 31.12.2017 |0| 0,00 EUR|Správa o zákazkách z EKS
| 01.10.2017 – 31.12.2017 |9| 229 160,11 EUR|
| 01.07.2017 – 30.09.2017 |1| 46 198,08 EUR|Správa o zákazkách z EKS
| 01.07.2017 – 30.09.2017 |1| 47 388,00 EUR|
| 01.04.2017 – 30.06.2017 |4| 102 364,67 EUR|
| 01.01.2017 – 31.03.2017 |0| 0,00 EUR|
| 01.10.2016 – 31.12.2016 |10| 216 610,10 EUR|
| 01.07.2016 – 30.09.2016 |1| 46 564,35 EUR| Správa o zákazkách z EKS
| 01.07.2016 – 30.09.2016 |2| 90 712,70 EUR|
| 18.04.2016 – 30.06.2016 |1| 35 312,16 EUR|
| 01.04.2016 – 18.04.2016 |1| 4 094,28 EUR|
| 01.01.2016 – 31.03.2016 |2| 18 419,02 EUR|
| 01.10.2015 – 31.12.2015 |27| 62 504,74 EUR|
| 01.07.2015 – 30.09.2015 |20|292 168,90 EUR|
| 01.04.2015 – 30.06.2015 |19| 42 145,13 EUR|
| 01.01.2015 – 31.03.2015 |17| 38 236,21 EUR|
| 01.10.2014 – 31.12.2014 |23| 57 435,53 EUR|
| 01.07.2014 – 30.09.2014 |13| 28 152,61 EUR|
| 01.04.2014 – 30.06.2014 |11| 19 536,06 EUR|
| 01.01.2014 – 31.03.2014 |12| 33 431,49 EUR|
| 01.10.2013 – 31.12.2013 |22| 43 647,17 EUR|
| 01.07.2013 – 30.09.2013 |12| 28 320,08 EUR|
| 01.04.2013 – 30.06.2013 |5 | 7 407,56 EUR|
| 01.01.2013 – 31.03.2013 |2 | 2 224,30 EUR|
| 01.01.2012 – 31.03.2012 |2 | 2 918,94 EUR|
| 01.04.2012 – 31.06.2012 |8 | 30 946,54 EUR|
| 01.07.2012 – 30.09.2012 |3 | 25 119,38 EUR|
| 01.10.2012 – 31.12.2012 |12| 82 790,89 EUR|

 

Napísal administrator, tlač, prečítané 12378x